Дъски

Бул Лес Груп предлага чисти дъски и кофражни дъски от бял бор, смърч и ела със стандартни или нестандартни размери! Дъските се произвеждат чрез разбичване на дървени трупи. Имат правоъгълно напречно сечение. Дължините са най- често 3 и 4 м., максимум 5 м. Намират приложение за изработване на всякакви видове мебели, дървени плотове, материали за покрив и др. Също така те могат да бъдат използвани за кофражи, за подкеремидна обшивка на покривни конструкции и други материали за покрив.
Има два вида дъски – чисти и кофражни.
Предлагаме стандартни и нестандартни размери по поръчка.

Видове дървесина: Смърч, Ела и Бял Бор.

Дъски

АртикулРАЗМЕРИмяркаЦЕНА с ДДС
Дебе-лина / см.Дължи-на / м.
Дъски 1 к-во сухи Schweighofer2.5 - 2.82 ÷ 4м³780.00лв/м³
Дъски 1 к-во сухи Schweighofer2.5над 4м³по дого-варяне
Дъски 1 к-во сурови BG2.52 ÷ 4м³390.00лв/м³
Кофраж2.52 ÷ 4м³360.00лв/м³
Дъски челни 1 к-во сухи Schweighoferдо 204бр.16.00лв/бр.
Дъски челни 1 к-во сухи Schweighoferнад 204бр.16.00-30.00 лв/бр.
дъски дъски