Слепени греди

Rettenmeier Holding AG е една от водещите в своя бранш немска компания, като се отличава от останалите със своята иновативност и пазарна ориентация в дървообработващата промишленост , като предлага богата и разнообразна гама продукти подходяща както за крайните потребители, така и за търговците и индустрията.

Продуктите, предлагани от Rettenmeier Holding AG отговарят на най-високите технически изисквания за качество и безопасност. Произвеждат се от висококачествени дървесни видове с помощта на най-модерните машини и технологии , при строги производствени проверки за качество, които се спазват и при големи производствени количества.

Тройно слепени греди от смърч, четиристранно рендосани, с видимо приложение

дебелина /mm/ широчина /mm/ дължина /м/
180 180 13
180 200 13
180 220 13
180 240 13
180 260 13
200 180 13
200 200 13
200 220 13
200 240 13
200 260 13
240 180 13
240 200 13
240 220 13
240 240 13
240 260 13
тройно слепени греди тройно слепени греди

Двойно слепени греди от дъгласка ела, четиристранно рендосани, с фаска

дебелина /mm/ Широчина /mm/ дължина /м/
120 120 5/9/13
120 140 5/9/13
120 160 5/9/13
120 180 5/9/13
120 200 5/9/13
120 240 5/9/13
140 120 5/9/13
140 140 5/9/13
140 160 5/9/13
140 180 5/9/13
140 200 5/9/13
140 240 5/9/13
160 120 5/9/13
160 140 5/9/13
160 160 5/9/13
двойно слепени греди двойно слепени греди

Селектирани двойно слепени греди от дъгласка ела, четиристранно рендосани, с фаска

дебелина /mm/ Широчина /mm/ дължина /м/
120 120 5/9/13
120 140 5/9/13
120 160 5/9/13
120 180 5/9/13
120 200 5/9/13
120 240 5/9/13
140 120 5/9/13
140 140 5/9/13
140 160 5/9/13
140 180 5/9/13
140 200 5/9/13
140 240 5/9/13
160 120 5/9/13
160 140 5/9/13
160 160 5/9/13
160 180 5/9/13
160 200 5/9/13
160 240 5/9/13
селектирани двойно слепени греди селектирани двойно слепени греди

QLH Trio Plus, Тройно слепени греди, четиристранно рендосани, с фаска, за видимо приложение

дебелина /mm/ Широчина /mm/ дължина /м/
180 180 13
180 200 13
180 220 13
180 240 13
180 260 13
200 180 13
200 200 13
200 220 13
200 240 13
200 260 13
240 180 13
240 200 13
240 220 13
240 240 13
240 260 13
QLH Trio Plus Тройно слепени греди QLH Trio Plus Тройно слепени греди

QLH Trio Plus, двойно слепени греди, четиристранно рендосани, с фаска, за видимо приложение

дебелина /mm/ Широчина /mm/ дължина /м/
120 120 13/18
120 140 13/18
120 160 13/18
120 180 13/18
120 200 13/18
120 240 13/18
120 260 13/18
120 280 13/18
140 120 13/18
140 140 13/18
140 160 13/18
140 180 13/18
140 200 13/18
140 240 13/18
140 260 13/18
140 280 13/18
160 120 13/18
160 140 13/18
160 160 13/18
160 180 13/18
160 200 13/18
160 240 13/18
160 260 13/18
160 280 13/18
QLH Trio Plus двойно слепени греди