Импрегнация

Импрегнацията на дървеният материал се извършва посредством топенето му във вани с препарати на “БОХЕМИТ”

Предлагаме

  • импрегнация с “БОХЕМИТ АНТИФЛАШ” (течен препарат за защита на дървото с притивопожарен и профилактичен фунгициден и инсектициден ефект)
  • импрегнация с “БОХЕМИТ QB” (дълготрайно предпазва дървесината от гъби, нападащи дърво, включително и домашна гъба от плесен и насекоми повреждащи дървото)

Цени

Тип Мярка Цена с ДДС
против плесен, mухъл, гъби 96 лв.
противопожарна, плесен, mухъл 150 – 190 лв.