Калиброване

Разполагаме с четиристранно профилна машина за обработка на дървен материал.

Цени

Мярка Цена с ДДС
240 лв.