Разбичване материал на клиента

Имаме гатер за разбичване на трупи до 9 метра.

Цени

Мярка Цена с ДДС
240 лв.